21 Haziran 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26913

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun

                        Onyedinci Toplantısı.

 

GENELGE

2008/12

 

             Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 tarihli ve 18181 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 16 Mayıs 2008 tarihinde yapılan 17. toplantısında, Kasım 2007-Mayıs 2008 dönemindeki gelişmeleri gözden geçirmiş, daha önce alınan kararlardan birini sonuçlandırmış, bir ek ve iki yeni karar almıştır. Alınan kararlar ektedir.

             BTYK'nın 2006/204 numaralı 2007 Yılında Kamu Ar-Ge Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar adlı kararı, 2007 yılı Ar-Ge ödeneğinin kararda belirtilen esaslar doğrultusunda kullanılmış olması dolayısıyla sonuçlandırılmıştır.

             BTYK'nın onbirinci toplantısında alınan 2005/3 numaralı Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri adlı karara ilişkin gelişmeler gözden geçirilerek, alınan ek karar ile:

             - 2013 yılına kadar Gayrı Safı Yurt İçi Ar-Ge Harcamalarının Gayrı Safi Yurt İçi Hasılanın %2'sine ulaşması ve TZE Ar-Ge Personeli sayısının 150.000'e ulaşması hedeflenmiş,

             - Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergelerinin revize edilmesi için TÜBİTAK tarafından gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

             Ayrıca, alınan iki yeni karar ile:

             - 2008-2010 yıllarında Ar-Ge ödeneği olarak kullanılacak kamu kaynaklarının proje ve programlara dağıtımında uyulacak esaslar önerilmiş,

             - Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının 2013 yılı itibariyle %2'ye çıkartılması hedefine ulaşabilmek için 2009-2011 yıllarında ihtiyaç duyulacak Ar-Ge ödeneklerinin ilgili kurum bütçelerine eklenmesine ve özel sektörün Ar-Ge faaliyetleri için gerekli iklimin geliştirilmesine devam edilmesine karar verilmiştir.

             Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmasına ilişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Kurul'ca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

             Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek, insanımızın refahını, üretim ve rekabet gücümüzü artırma yolunda alınan bu kararlar hususunda gereğinin yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

 

Devamı İçin Tıklayınız