15 Haziran 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26907

YÖNETMELİK

   Ulaştırma Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                       Tarihi                                                    Sayısı

31/3/2007

26479