8 Haziran 2008 Tarihli ve 26900 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Konulu Garanti ve Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektuplar

 

YÖNETMELİKLER

—  Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik