3 Haziran 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26895

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Tek Adımda Yatırım Bürosu.

GENELGE

2008/10

             Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla, sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek, gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üretmek, girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak üzere, valilikler bünyesinde "Tek Adımda Yatırım Bürosu" oluşturulması uygun görülmüştür.

             Söz konusu bürolarda valiler tarafından belirlenecek yönetici bir personel ile ilin yatırım kapasitesine göre yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilecek, bürolarla ilgili tanıtım faaliyetlerine derhal başlanarak, adres, telefon, faks ve e-posta adresleri ilgililerin rahatça ulaşabileceği yayın organları ile ilan edilecektir.

             Tek adımda yatırım büroları genelgenin yayımından itibaren iki ay içerisinde faaliyete geçirilecek, kuruluşa ilişkin bilgiler ile çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde Başbakanlık ilgili kuruluşu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına gönderilecektir.

             Bilgilerini, Tek Adımda Yatırım Bürosu uygulamasının en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda valiliklere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanmasını önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan