31 Mayıs 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26892

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5765                                                                                              Kabul Tarihi: 22/5/2008

             MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             "Ardahan Üniversitesi

             EK MADDE 95 – Ardahan’da Ardahan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,

             b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ardahan Meslek Yüksekokulu ile Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Bartın Üniversitesi

             EK MADDE 96 – Bartın’da Bartın Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden,

             b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Bayburt Üniversitesi

             EK MADDE 97 – Bayburt’ta Bayburt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesinden,

             b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Gümüşhane Üniversitesi

             EK MADDE 98 – Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulundan,

             c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,

             d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Hakkari Üniversitesi

             EK MADDE 99 – Hakkari’de Hakkari Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Eğitim Fakültesinden,

             b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hakkari Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ile Hakkari Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Iğdır Üniversitesi

             EK MADDE 100 – Iğdır’da Iğdır Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Ziraat Fakültesinden,

             b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Iğdır Meslek Yüksekokulu ile Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Şırnak Üniversitesi

             EK MADDE 101 – Şırnak’ta Şırnak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden,

             b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu ile Cizre Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Tunceli Üniversitesi

             EK MADDE 102 – Tunceli’de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             Yalova Üniversitesi

             EK MADDE 103 – Yalova’da Yalova Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

             Bu Üniversite;

             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             b) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Yalova Meslek Yüksekokulundan,

             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

             EK MADDE 104 – İstanbul’da Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

             b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

             c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,

             d) Tıp Fakültesinden,

             e) Eczacılık Fakültesinden,

             f) Hukuk Fakültesinden,

             g) Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,

             ğ) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

             h) Meslek Yüksekokulundan (iki yıllık),

             ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

             j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur.

             İstanbul Şehir Üniversitesi

             EK MADDE 105 – İstanbul’da Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Şehir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

             c) Mühendislik Fakültesinden,

             ç) İletişim Fakültesinden,

             d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

             e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

             f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

             oluşur."

             MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 36 – Bu Kanunla kurulan Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmadan bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.

             Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.

             GEÇİCİ MADDE 37 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."

             MADDE 3 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.

             "88) Ardahan Üniversitesi

             89) Bartın Üniversitesi

             90) Bayburt Üniversitesi

             91) Gümüşhane Üniversitesi

             92) Hakkari Üniversitesi

             93) Iğdır Üniversitesi

             94) Şırnak Üniversitesi

             95) Tunceli Üniversitesi

             96) Yalova Üniversitesi"

             MADDE 4 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             "EK MADDE 10 – Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

             EK MADDE 11 – Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere, ekli (III) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."

             MADDE 5 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             "EK MADDE 9 – Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

             EK MADDE 10 – Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."

             GEÇİCİ MADDE 1 – Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(V) SAYILI CETVEL

                              Sınıfı                            Unvanı                          Derecesi                            Adedi

                              GİH                             Memur                               9                                   2.000

 

             Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

             MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2008

 

(I) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                          335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : YALOVA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    80                            20

Doçent                                                     1                                    60                            20

Doçent                                                     2                                    40                            15

Doçent                                                     3                                    40                            15

Yardımcı Doçent                                     3                                    60                            30

Yardımcı Doçent                                     4                                    60                            20

Yardımcı Doçent                                     5                                    50                            20

Öğretim Görevlisi                                    1                                    60                            20

Öğretim Görevlisi                                    2                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    3                                    35                            10

Öğretim Görevlisi                                    4                                    30                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    20                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                    25                            15

Okutman                                                 2                                    20                            10

Okutman                                                 3                                    15                            10

Okutman                                                 4                                    10                             5

Okutman                                                 5                                    10                             5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    45                            10

Araştırma Görevlisi                                 5                                    50                            20

Araştırma Görevlisi                                 6                                    55                            30

Araştırma Görevlisi                                 7                                    60                            40

Uzman                                                     1                                     3                              

Uzman                                                     2                                     3                              

Uzman                                                     3                                     3                              

Uzman                                                     4                                     4                              

Uzman                                                     5                                     5                              

Çevirici                                                    1                                     1                              

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                       10               10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                   10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                 4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                 5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                               5                1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                       10               10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                      10              10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 1                                1

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                9              10             19

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                       10               10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                      10              10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                               5                1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                      10              10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 3                                3

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                7              10             17

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                       10               10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                     5                1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                       10               10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(II) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : YALOVA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                         1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                       1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                     1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                         1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                      1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                      1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                                 1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                         1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                                  1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                          1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                      1                 2                                2

GİH     Enstitü Sekreteri                                                      3                 2                                2

GİH     Şube Müdürü                                                           1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                           3                 5               2               7

GİH     Ayniyat Saymanı                                                    3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                          5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                         8                 2                                2

GİH     Şef                                                                            4                15              5              20

GİH     Şef                                                                            5                15              5              20

GİH     Şef                                                                            6                15              5              20

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 5                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                                     3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                             3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                            5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                            7                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    1                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 2                                2

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 2                                2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                18             10             28

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                20             10             30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                20             10             30

GİH     Sekreter                                                                    8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                        9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                     8                 8              10             18

GİH     Memur                                                                     9                 8              10             18

GİH     Memur                                                                    10                8              10             18

GİH     Veznedar                                                                  4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                4                 3                                3

THS     Mühendis                                                                5                 3                                3

THS     Mühendis                                                                6                 4                                4

THS     Mimar                                                                      5                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  6                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  7                 5               3               8

THS     Tekniker                                                                  8                 5               4               9

THS     Teknisyen                                                                8                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                                9                 5               3               8

THS     Teknisyen                                                               10                5               4               9

SHS      Uzman Tabip                                                          4                 2                                2

SHS      Tabip                                                                       5                 2                                2

SHS      Diş Tabibi                                                                5                 1                                1

SHS      Diyetisyen                                                               5                 1                                1

SHS      Hemşire                                                                   6                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   7                 2                                2

SHS      Hemşire                                                                   8                 1                                1

SHS      Psikolog                                                                   6                 1                                1

AHS     Avukat                                                                     5                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                10              5              15

YHS     Hizmetli                                                                  10               20              5              25

YHS     Kaloriferci                                                               10                5                                5

YHS     Bekçi                                                                       10               10                              10

YHS     Aşçı                                                                        10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       297           118           415

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : YALOVA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : DÖNER SERMAYE

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                       3                 1                                1

GİH     Sayman                                                                    5                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                 3                                3

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Memur                                                                     8                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                  10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10

 

(III) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    10                             5

Doçent                                                     1                                    10                             5

Doçent                                                     2                                    10                             5

Doçent                                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     4                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     5                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    1                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    2                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    3                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    4                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                     5                              5

Okutman                                                 2                                     5                              5

Okutman                                                 3                                     5                              5

Okutman                                                 4                                     5                              5

Okutman                                                 5                                     5                              5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 5                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 6                                    10                            10

Araştırma Görevlisi                                 7                                    10                            10

Uzman                                                     1                                     1                              

Uzman                                                     2                                     1                              

Uzman                                                     3                                     1                              

Uzman                                                     4                                     1                              

Uzman                                                     5                                     1

Çevirici                                                    1                                     1

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1

                  TOPLAM                                                                  222                         140

 

(III) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    10                             5

Doçent                                                     1                                    10                             5

Doçent                                                     2                                    10                             5

Doçent                                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     4                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     5                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    1                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    2                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    3                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    4                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                     5                              5

Okutman                                                 2                                     5                              5

Okutman                                                 3                                     5                              5

Okutman                                                 4                                     5                              5

Okutman                                                 5                                     5                              5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 5                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 6                                    10                            10

Araştırma Görevlisi                                 7                                    10                            10

Uzman                                                     1                                     1                              

Uzman                                                     2                                     1                              

Uzman                                                     3                                     1                              

Uzman                                                     4                                     1                              

Uzman                                                     5                                     1

Çevirici                                                    1                                     1

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1

                  TOPLAM                                                                  222                          140

 

(III) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU)

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    10                             5

Doçent                                                     1                                    10                             5

Doçent                                                     2                                    10                             5

Doçent                                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     4                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     5                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    1                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    2                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    3                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    4                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                     5                              5

Okutman                                                 2                                     5                              5

Okutman                                                 3                                     5                              5

Okutman                                                 4                                     5                              5

Okutman                                                 5                                     5                              5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 5                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 6                                    10                            10

Araştırma Görevlisi                                 7                                    10                            10

Uzman                                                     1                                     1                              

Uzman                                                     2                                     1                              

Uzman                                                     3                                     1                              

Uzman                                                     4                                     1                              

Uzman                                                     5                                     1

Çevirici                                                    1                                     1

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1

                  TOPLAM                                                                  222                          140

 

(III) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    10                             5

Doçent                                                     1                                    10                             5

Doçent                                                     2                                    10                             5

Doçent                                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     4                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     5                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    1                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    2                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    3                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    4                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                     5                              5

Okutman                                                 2                                     5                              5

Okutman                                                 3                                     5                              5

Okutman                                                 4                                     5                              5

Okutman                                                 5                                     5                              5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 5                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 6                                    10                            10

Araştırma Görevlisi                                 7                                    10                            10

Uzman                                                     1                                     1                              

Uzman                                                     2                                     1                              

Uzman                                                     3                                     1                              

Uzman                                                     4                                     1                              

Uzman                                                     5                                     1

Çevirici                                                    1                                     1

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1

                  TOPLAM                                                                  222                         140

 

(III) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

UNVANI                                        DERECESİ                      I SAYILI                II SAYILI

Profesör                                                   1                                    10                             5

Doçent                                                     1                                    10                             5

Doçent                                                     2                                    10                             5

Doçent                                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     3                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     4                                    10                            10

Yardımcı Doçent                                     5                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    1                                    10                            10

Öğretim Görevlisi                                    2                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    3                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    4                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    5                                    10                             5

Öğretim Görevlisi                                    6                                    10                             

Okutman                                                 1                                     5                              5

Okutman                                                 2                                     5                              5

Okutman                                                 3                                     5                              5

Okutman                                                 4                                     5                              5

Okutman                                                 5                                     5                              5

Okutman                                                 6                                     5                              

Okutman                                                 7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                                 4                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 5                                    15                             5

Araştırma Görevlisi                                 6                                    10                            10

Araştırma Görevlisi                                 7                                    10                            10

Uzman                                                     1                                     1                              

Uzman                                                     2                                     1                              

Uzman                                                     3                                     1                              

Uzman                                                     4                                     1                              

Uzman                                                     5                                     1

Çevirici                                                    1                                     1

Eğitim Öğretim Planlamacısı                   1                                     1

                  TOPLAM                                                                  222                         140

 

(IV) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI  UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Üniversite Hastaneleri Başmüdürü                          1                 1                                1

GİH     Hastane Müdürü                                                     2                 1                                1

GİH     Hastane Müdür Yardımcısı                                     3                 1                                1

GİH     Şef                                                                            4                 2                                2

GİH     Şef                                                                            5                 2                                2

GİH     Şef                                                                            6                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 2                                2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                11                              11

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                10                              10

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    8                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        8                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        9                 5                                5

GİH     Memur                                                                     8                10                              10

GİH     Memur                                                                     9                10                              10

GİH     Memur                                                                    10               10                              10

GİH     Veznedar                                                                  7                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  8                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  9                 1                                1

THS     Mühendis                                                                5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                6                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  7                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  8                 2                                2

THS     Teknisyen                                                                8                 1                                1

THS     Teknisyen                                                                9                 3                                3

THS     Teknisyen                                                               10                3                                3

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       7                 6               5              11

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       8                 6               5              11

SHS      Biyolog                                                                    6                 8                                8

SHS      Diyetisyen                                                               5                 2               2               4

SHS      Diyetisyen                                                               6                 2               2               4

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                    9                10              9              19

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                   10               10              7              17

SHS      Hemşire                                                                   5                25              5              30

SHS      Hemşire                                                                   6                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   7                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   8                30              5              35

SHS      Hemşire                                                                   9                30              8              38

SHS      Fizyoterapist                                                           4                 2               2               4

SHS      Fizyoterapist                                                           5                 3               1               4

SHS      Psikolog                                                                   7                 1                                1

SHS      Laborant                                                                  9                10             10             20

DHS     İmam                                                                        9                 1                                1

YHS     Hasta Bakıcı                                                            9                40             30             70

YHS     Gassal                                                                      9                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                 7               3              10

YHS     Hizmetli                                                                  10                7               2               9

YHS     Kaloriferci                                                               10                5               3               8

YHS     Aşçı                                                                        10                3               2               5

             TOPLAM                                                                                 388           110           498

 

(IV) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI  UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Üniversite Hastaneleri Başmüdürü                          1                 1                                1

GİH     Hastane Müdürü                                                     2                 1                                1

GİH     Hastane Müdür Yardımcısı                                     3                 1                                1

GİH     Şef                                                                            4                 2                                2

GİH     Şef                                                                            5                 2                                2

GİH     Şef                                                                            6                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 2                                2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                11                              11

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                10                              10

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    8                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        8                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        9                 5                                5

GİH     Memur                                                                     8                10                              10

GİH     Memur                                                                     9                10                              10

GİH     Memur                                                                    10               10                              10

GİH     Veznedar                                                                  7                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  8                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  9                 1                                1

THS     Mühendis                                                                5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                6                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  7                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  8                 2                                2

THS     Teknisyen                                                                8                 1                                1

THS     Teknisyen                                                                9                 3                                3

THS     Teknisyen                                                               10                3                                3

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       7                 6               5              11

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       8                 6               5              11

SHS      Biyolog                                                                    6                 8                                8

SHS      Diyetisyen                                                               5                 2               2               4

SHS      Diyetisyen                                                               6                 2               2               4

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                    9                10              9              19

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                   10               10              7              17

SHS      Hemşire                                                                   5                25              5              30

SHS      Hemşire                                                                   6                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   7                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   8                30              5              35

SHS      Hemşire                                                                   9                30              8              38

SHS      Fizyoterapist                                                           4                 2               2               4

SHS      Fizyoterapist                                                           5                 3               1               4

SHS      Psikolog                                                                   7                 1                                1

SHS      Laborant                                                                  9                10             10             20

DHS     İmam                                                                        9                 1                                1

YHS     Hasta Bakıcı                                                            9                40             30             70

YHS     Gassal                                                                      9                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                 7               3              10

YHS     Hizmetli                                                                  10                7               2               9

YHS     Kaloriferci                                                               10                5               3               8

YHS     Aşçı                                                                        10                3               2               5

             TOPLAM                                                                                 388           110           498

 

(IV) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU)

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI  UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Üniversite Hastaneleri Başmüdürü                          1                 1                                1

GİH     Hastane Müdürü                                                     2                 1                                1

GİH     Hastane Müdür Yardımcısı                                     3                 1                                1

GİH     Şef                                                                            4                 2                                2

GİH     Şef                                                                            5                 2                                2

GİH     Şef                                                                            6                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 2                                2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                11                              11

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                10                              10

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    8                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        8                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        9                 5                                5

GİH     Memur                                                                     8                10                              10

GİH     Memur                                                                     9                10                              10

GİH     Memur                                                                    10               10                              10

GİH     Veznedar                                                                  7                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  8                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  9                 1                                1

THS     Mühendis                                                                5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                6                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  7                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  8                 2                                2

THS     Teknisyen                                                                8                 1                                1

THS     Teknisyen                                                                9                 3                                3

THS     Teknisyen                                                               10                3                                3

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       7                 6               5              11

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       8                 6               5              11

SHS      Biyolog                                                                    6                 8                                8

SHS      Diyetisyen                                                               5                 2               2               4

SHS      Diyetisyen                                                               6                 2               2               4

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                    9                10              9              19

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                   10               10              7              17

SHS      Hemşire                                                                   5                25              5              30

SHS      Hemşire                                                                   6                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   7                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   8                30              5              35

SHS      Hemşire                                                                   9                30              8              38

SHS      Fizyoterapist                                                           4                 2               2               4

SHS      Fizyoterapist                                                           5                 3               1               4

SHS      Psikolog                                                                   7                 1                                1

SHS      Laborant                                                                  9                10             10             20

DHS     İmam                                                                        9                 1                                1

YHS     Hasta Bakıcı                                                            9                40             30             70

YHS     Gassal                                                                      9                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                 7               3              10

YHS     Hizmetli                                                                  10                7               2               9

YHS     Kaloriferci                                                               10                5               3               8

YHS     Aşçı                                                                        10                3               2               5

             TOPLAM                                                                                 388           110           498

 

(IV) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI  UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Üniversite Hastaneleri Başmüdürü                          1                 1                                1

GİH     Hastane Müdürü                                                     2                 1                                1

GİH     Hastane Müdür Yardımcısı                                     3                 1                                1

GİH     Şef                                                                            4                 2                                2

GİH     Şef                                                                            5                 2                                2

GİH     Şef                                                                            6                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                2                                2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                11                              11

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                10                              10

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    8                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        8                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        9                 5                                5

GİH     Memur                                                                     8                10                              10

GİH     Memur                                                                     9                10                              10

GİH     Memur                                                                    10               10                              10

GİH     Veznedar                                                                  7                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  8                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  9                 1                                1

THS     Mühendis                                                                5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                6                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  7                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  8                 2                                2

THS     Teknisyen                                                                8                 1                                1

THS     Teknisyen                                                                9                 3                                3

THS     Teknisyen                                                               10                3                                3

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       7                 6               5              11

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       8                 6               5              11

SHS      Biyolog                                                                    6                 8                                8

SHS      Diyetisyen                                                               5                 2               2               4

SHS      Diyetisyen                                                               6                 2               2               4

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                    9                10              9              19

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                   10               10              7              17

SHS      Hemşire                                                                   5                25              5              30

SHS      Hemşire                                                                   6                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   7                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   8                30              5              35

SHS      Hemşire                                                                   9                30              8              38

SHS      Fizyoterapist                                                           4                 2               2               4

SHS      Fizyoterapist                                                           5                 3               1               4

SHS      Psikolog                                                                   7                 1                                1

SHS      Laborant                                                                  9                10             10             20

DHS     İmam                                                                        9                 1                                1

YHS     Hasta Bakıcı                                                            9                40             30             70

YHS     Gassal                                                                      9                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                 7               3              10

YHS     Hizmetli                                                                  10                7               2               9

YHS     Kaloriferci                                                               10                5               3               8

YHS     Aşçı                                                                        10                3               2               5

             TOPLAM                                                                                 388           110           498

 

(IV) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

KURUMU       : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI  UNVANI                                                           DERECESİ     ADEDİ      ADEDİ   TOPLAM

GİH     Üniversite Hastaneleri Başmüdürü                          1                 1                                1

GİH     Hastane Müdürü                                                     2                 1                                1

GİH     Hastane Müdür Yardımcısı                                     3                 1                                1

GİH     Şef                                                                            4                 2                                2

GİH     Şef                                                                            5                 2                                2

GİH     Şef                                                                            6                 1                                1

GİH     Programcı                                                                 4                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                            5                 2                                2

GİH     Kütüphaneci                                                            6                 1               1               2

GİH     Ambar Memuru                                                       8                 1                                1

GİH     Ambar Memuru                                                       9                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 5                11                              11

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 6                10                              10

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                 7                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    8                10                              10

GİH     Sekreter                                                                    9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                        7                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        8                 5                                5

GİH     Şoför                                                                        9                 5                                5

GİH     Memur                                                                     8                10                              10

GİH     Memur                                                                     9                10                              10

GİH     Memur                                                                    10               10                              10

GİH     Veznedar                                                                  7                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  8                 1                                1

GİH     Veznedar                                                                  9                 1                                1

THS     Mühendis                                                                5                 1                                1

THS     Mühendis                                                                6                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  7                 1                                1

THS     Tekniker                                                                  8                 2                                2

THS     Teknisyen                                                                8                 1                                1

THS     Teknisyen                                                                9                 3                                3

THS     Teknisyen                                                               10                3                                3

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       7                 6               5              11

SHS      Sağlık Teknikeri                                                       8                 6               5              11

SHS      Biyolog                                                                    6                 8                                8

SHS      Diyetisyen                                                               5                 2               2               4

SHS      Diyetisyen                                                               6                 2               2               4

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                    9                10              9              19

SHS      Sağlık Teknisyeni                                                   10               10              7              17

SHS      Hemşire                                                                   5                25              5              30

SHS      Hemşire                                                                   6                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   7                30              4              34

SHS      Hemşire                                                                   8                30              5              35

SHS      Hemşire                                                                   9                30              8              38

SHS      Fizyoterapist                                                           4                 2               2               4

SHS      Fizyoterapist                                                           5                 3               1               4

SHS      Psikolog                                                                   7                 1                                1

SHS      Laborant                                                                  9                10             10             20

DHS     İmam                                                                        9                 1                                1

YHS     Hasta Bakıcı                                                            9                40             30             70

YHS     Gassal                                                                      9                 1                                1

YHS     Hizmetli                                                                   9                 7               3              10

YHS     Hizmetli                                                                  10                7               2               9

YHS     Kaloriferci                                                               10                5               3               8

YHS     Aşçı                                                                        10                3               2               5

             TOPLAM                                                                                 388           110           498