27 Mayıs 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26888

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

             İçişleri Bakanlığından:

             Muş İli Merkeze bağlı Yağcılar Beldesinin ve Yağcılar Belediyesinin adının “Yeşilova” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.