27 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26859

ATAMA KARARI

 

Karar Sayısı : 2008/13529

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 21/4/2008 tarihli ve 6943 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                         M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                             K. TÜZMEN                                              N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

                  M. AYDIN                                                     M. A. ŞAHİN                                              M. V. GÖNÜL                                                     B. ATALAY

             Devlet Bakanı V.                                               Adalet Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı                                           İçişleri Bakanı

               A. BABACAN                                               K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK                                                         F. N. ÖZAK

             Dışişleri Bakanı                                               Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı                                Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                    B. YILDIRIM                                               M. M. EKER                                                         F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                               Ulaştırma Bakanı                               Tarım ve Köyişleri Bakanı                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                                  B. YILDIRIM                                                 E. GÜNAY                                                  V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.              Kültür ve Turizm Bakanı                               Çevre ve Orman Bakanı

 

21/4/2008 TARİHLİ VE 2008/13529 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

                          ADI SOYADI                                        ESKİ GÖREVİ                                  YENİ GÖREVİ     

                          Halil IŞIK                                                Adıyaman Valisi                                 Merkez Valisi

                          Murat YILDIRIM                                  Ardahan Valisi                                    Merkez Valisi

                          Ali SERİNDAĞ                                      Bolu Valisi                                          Merkez Valisi

                          M. Rasih ÖZBEK                                  Burdur Valisi                                       Merkez Valisi

                          Dr. Hasan CANPOLAT                         Denizli Valisi                                      Merkez Valisi

                          Ahmet KAYHAN                                  Hatay Valisi                                        Merkez Valisi

                          Refik Arslan ÖZTÜRK                          Manisa Valisi                                      Merkez Valisi

                          Lütfi YİĞENOĞLU                               Muğla Valisi                                        Merkez Valisi

                          Dr. Said Vakkas GÖZLÜGÖL               Ordu Valisi                                          Merkez Valisi

                          Nusret MİROĞLU                                 Edirne Valisi                                        Hatay Valisi

                          Celalettin GÜVENÇ                               Erzurum Valisi                                    Manisa Valisi

                          Halil İbrahim AKPINAR                        Ağrı Valisi                                           Bolu Valisi

                          İbrahim ÖZÇİMEN                                Muş Valisi                                          Burdur Valisi

                          Yavuz ERKMEN                                   Zonguldak Valisi                                 Denizli Valisi

                          Erdal ATA                                              Merkez Valisi                                     Zonguldak Valisi

                          Dr. Ahmet ALTIPARMAK                  İçişleri Bakanlığı                                  Muğla Valisi

                                                                                          İller İdaresi Genel Müdürü                

                          Erdoğan BEKTAŞ                                  Üsküdar Kaymakamı                          Muş Valisi

                          Selim CEBİROĞLU                               Zeytinburnu Kaymakamı                   Ardahan Valisi

                          Ramazan SODAN                                  Erzurum İl Özel İdaresi                      Adıyaman Valisi

                                                                                          Genel Sekreteri                                   

                          Mustafa BÜYÜK                                   Kültür ve Turizm Bakanlığı                Edirne Valisi

                                                                                          Müsteşar Yardımcısı                          

                          Sami BULUT                                          Mülkiye Başmüfettişi                         Erzurum Valisi

                          Mehmet ÇETİN                                     Ankara İl Özelİdaresi                          Ağrı Valisi

                                                                                          Genel Sekreteri                                   

                          Ali KABAN                                           Mülkiye Başmüfettişi                         Ordu Valisi