27 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26859

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ

İPTALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2008/38)

 

             MADDE 1 – (1) Turanlar Gıda Tic.Ltd.Şti. (Belge No:15-Vergi Numarası: 8690054711), Bayındırlar Meyve ve Sebze Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. (Belge No: 275-Vergi Numarası: 1530037603) ve Karin Gıda San. ve Tic.A. Ş. (Belge No: 118-Vergi Numarası: 5240033497)  adına düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgeleri, belge geçerlilik süresinin bitmesi nedeniyle  iptal edilmiştir.

             (2) Çelikoğlu Oto. Kom. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Belge No: 317 - Vergi Numarası: 2410056855) adına düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi, adı geçen firmanın 2006/30 sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirlenen koşulları kaybetmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

             (3) Nimeks Organik Tar. Ür.  San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Belge No: 67-Vergi Numarası: 6310051693) adına düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi, adı geçen firmanın  2006/30 sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirlenen koşulları yerine getirmemesi nedeniyle, mezkur Tebliğ’in 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 3 ay süre ile iptal edilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.