27 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26859

TEBLİĞ

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLUYLA YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK

TABAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 51)

 

             MADDE 1 – (1) 17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde "Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığı" alanında 6 (altı) ay süreyle uygulanmak üzere Bakanlığımızca taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

             (2) Karayoluyla yurtiçi eşya taşıma işini yapmaya yetkili olan C2, C3, K1, K3, L Türü, N Türü yetki belgesi sahipleri ile yurtiçi eşya taşıma işini organize ederek taşıma/navlun faturası kesmeye yetkili olan R Türü yetki belgesi sahiplerinin uyacakları taban ücret tarifesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile getirilen taban ücret tarifesi uygulama süresi boyunca aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

             a) Bu taban ücret tarifesi; mesafesine bakılmaksızın ticari amaçla ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonun üzerindeki araçlarla (kamyonetler hariç) yapılan yurtiçi eşya taşımalarını kapsar.

             b) İşletmeciler bu taban ücret tarifesini 6 (altı) ay süreyle uygulamak ve buna uymak zorundadırlar.

             c) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesi sadece taşıma/navlun ücreti (KDV dahil) olup; bu ücrete diğer hizmetler dahil edilmemiştir.

             d) Yetki belgesiz taşıma yapılamaz ve bu tarifeye uyulması, yetki belgesiz taşıma yapılabileceği şeklinde yorumlanamaz.

             e) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra motorin fiyatlarında % 10 ve üzerinde artış veya azalış olması halinde, Bakanlık bu taban ücret tarifesinde değişiklik yapabilir.

             f) 100 km’nin altında yapılacak taşımalarda aşağıda belirlenen tarifenin % 5 fazlası uygulanır.

             g) Bu Tebliğin yayımından önce yapılan nakliye sözleşmelerine ilişkin hükümler saklı olup, taşıma esnasında sözleşmenin bir sureti taşıtlarda bulundurulur.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK

TABAN ÜCRET TARİFESİ

TAŞINAN YÜK

    MİKTARI (KG) (*)

TAŞIMA MESAFESİ (KM)

0-100

101 VE ÜZERİ

 

TARİFE (YTL)

5.000 kg' a kadar

42 + Taşıma Mesafesi

1,416 X Taşıma Mesafesi

5.001-10.000 kg arası

54 + Taşıma Mesafesi

        1,536 X Taşıma Mesafesi

10.001-15.000 kg arası

67 + Taşıma Mesafesi

1,667 X Taşıma Mesafesi

15.001-20.000 kg arası

81 + Taşıma Mesafesi

1,807 X Taşıma Mesafesi

20.001 kg ve üzeri

96 + Taşıma Mesafesi

1,962 X Taşıma Mesafesi

 

             ÖRNEK 1: 5.000 kg’lık bir yükün 30 km' lik bir mesafeye nakli için Taşıma ücreti: 1,05x(42 + 30) = 75,6 YTL

             ÖRNEK 2: 16.500 kg’lık bir yükün 200 km' lik bir mesafeye nakli için Taşıma ücreti: 1,807 x 200 = 361,4 YTL

 

* "Taşınan Yük Miktarı" hacimli (1 desimetreküpü 1 kg’ dan az olan)  yüklerde "kg" yerine "desimetreküp", likit yüklerde ise "litre" olarak alınır.