25 Nisan 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26857

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13526

             1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma Günü” olarak en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlendirilmesi, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

          M. AYDIN                                  M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

     Devlet Bakanı V.                              Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                             B. YILDIRIM                                E. GÜNAY                         V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Kültür ve Turizm Bakanı     Çevre ve Orman Bakanı