16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26849

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          15 Nisan 2008

                B.02.0.PPG.0.12-305-4486

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Nisan 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Nazım EKREN

                                                                                                                                                        Başbakan V.

                                                               —————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   15 Nisan 2008

           B.01.0.KKB.01-06-116-2008-265

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4486 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Nisan 2008 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI