16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26849

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13456

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” ilan edilen ve ekli listede adları belirtilen yerleşim yerlerinin karşılarında gösterilen Kararname kapsamından çıkarılması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/2/2008 tarihli ve 990 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                      M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

  M. BAŞESGİOĞLU                          B. YILDIRIM                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                                F. ÇELİK                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

 

31/3/2008 TARİHLİ VE 2008/13456 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

KOYU-BELGESİ

KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK

KARARNAMENİN

TARİH VE SAYISI

1.

Amasya

Gümüşhacıköy

Gümüş Beldesi, Karakaya Köyü

16/03/2001-2001/2228

2.

Aydın

Didim (Yenihisar)*

Yalıköy

13/09/1989-89/14543

3.

Aydın

Söke

Sarıkemer

17/07/1998-98/11508

 

             Not: (*) Aydın İli, Söke İlçesine bağlı Yenihisar Köyü 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı Kanunla ilçe olmuş, 3/4/1997 tarihli ve 4235 sayılı Kanunla “Yenihisar” adı “Didim” olarak değiştirilmiştir.