15 Nisan 2008 Tarihli ve 26848 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/13407  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan “Hayatboyu Öğrenme Programının Operasyonel Uygulaması İçin Hibe Anlaşması (No 2007-0353)”nın Onaylanması Hakkında Karar