15 Nisan 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26848

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/9979

             1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne, Aziz YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   H. YAZICI

                              Başbakan                                          Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9983

             1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TıpFakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Süheyla APAYDIN’ın, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                             Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9984

             1 – Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu İmmünoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Birsen ÜLKܒnün, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9985

             1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk EMİR’in, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9986

             1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sedat TAVŞANOĞLU’nun, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9987

             1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sema UMUT’un, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                         Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9988

             1 – Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal ALTAŞ’ın, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                             Adalet Bakanı

——• ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9989

             1 – Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Allerji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necla AKÇAKAYA’nın, yeniden görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 M. A. ŞAHİN

                              Başbakan                                                             Adalet Bakanı

——• ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9981

             1 – Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliklerine Maliye Müfettişleri Gürol GÜNDOĞAN, Melih ORCAN, Doğan ALANTAR, Murat AKTAŞ, Eray ASİL, Türkben PEDÜK ve Hasan Halil GÖNÜL’ün atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            K. UNAKITAN

                              Başbakan                                                         Maliye Bakanı

——• ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9831

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Şanlıurfa Millî Eğitim Müdürlüğüne, Hanifi ŞAHİN’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

——• ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/9982

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Erzincan Millî Eğitim Müdürlüğüne, Sami ZEYBEK’in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

14/4/2008

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                         Millî Eğitim Bakanı