15 Nisan 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26848

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          14 Nisan 2008

                B.02.0.PPG.0.12-305-4423

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2008 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Nazım EKREN

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   14 Nisan 2008

           B.01.0.KKB.01-06-114-2008-260

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4423 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2008 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI