14 Nisan 2008 Tarihli ve 26847 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2008/13498  Boş Bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

— Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

— İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik