13 Nisan 2008 Tarihli ve 26846 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/13410     Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13485    Kayseri Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi (Kuzey Varyantı) ile Kayseri Boğazköprü Lojistik Köyü,Yenice Lojistik Köyü, Aydın Yük Terminali, Kaklık Lojistik Köyü ve İzmir-Kemer Müsellesi Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Güzergahı/Yerleri Belirtilen Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/13490    Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

—   2008 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2008 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler Belgelerinin (D3) Listesi

—   2008 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2008 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi