13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Nisan 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-4355

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Nisan 2008 tarihinde Katar’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Nisan 2008

B.01.0.KKB.01-06-112-2008-254

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4355 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 2008 tarihinde Katar’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI