13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Nisan 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-4354

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Nisan 2008 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Nisan 2008

B.01.0.KKB.01-06-111-2008-253

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4354 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 2008 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI