13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Nisan 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-4353

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ     :  a) 9/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-4257 sayılı yazımız.

                             b) 9/4/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-105-2008-246 sayılı yazınız.  

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2008 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’ya giden Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 13 Nisan 2008 tarihinden itibaren Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Nisan 2008

B.01.0.KKB.01-06-110-2008-252

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ     :  a) 9/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4257 sayılı yazınız.

                             b) 9/4/2008 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-105-2008-246 sayılı yazımız. 

                             c) 11/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4353 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2008 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’ya giden Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 13 Nisan 2008 tarihinden itibaren Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI