13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Nisan 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-4352

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Nisan 2008 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Nisan 2008

B.01.0.KKB.01-06-109-2008-251

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4352 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 2008 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI