13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Nisan 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-4351

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Nisan 2008 tarihinde Katar’a gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Nisan 2008

B.01.0.KKB.01-06/A-5-2008-256

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/4/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4351 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 2008 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI