13 Nisan 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26846

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13485

             Kayseri Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi (Kuzey Varyantı) ile Kayseri Boğazköprü Lojistik Köyü, Yenice Lojistik Köyü, Aydın Yük Terminali, Kaklık Lojistik Köyü ve İzmir-Kemer Müsellesi projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ekli listede güzergahı/yerleri belirtilen taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma Bakanlığının 11/3/2008, 24/3/2008 tarihli ve 5386, 584 sayılı yazıları üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

               Başbakan

               C. ÇİÇEK                                H. YAZICI                                   N. EKREN                         M. BAŞESGİOĞLU

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

        M. BAŞESGİOĞLU                      B. YILDIRIM                              N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

           Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

       M. S. YAZICIOĞLU                      M. A. ŞAHİN                                  F. ÇELİK                              B. ATALAY

           Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı                      Millî Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı

            B. ATALAY                          K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

        Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

              R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM                               M. M. EKER                              F. ÇELİK

            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

       M. Z. ÇAĞLAYAN                       M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

31/3/2008 TARİHLİ VE 2008/13485 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

             1 – Kayseri Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi (Kuzey Varyantı): Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Kayseri şehir merkezinden geçmekte olan demiryolu hattının, çift hatlı olarak kuzey çevre karayolunun paraleline taşınması amacıyla, Boğazköprü ve Gömeç istasyonları arasındaki 23.358 metrelik güzergaha isabet eden yaklaşık 1.163.699,50 m2’lik alan ile muhdesatı.

             2 – Kayseri Boğazköprü Lojistik Köyü: Boğazköprü Garı ve çevresinde oluşan sanayileşme sonucu yükleme ve boşaltma hizmetlerinin yetersiz kalmasından dolayı Boğazköprü Garının genişletilebilmesi için gerekli olan yaklaşık 400.000,00 m2'lik alan.

             3 – Yenice Lojistik Köyü: Adana Garındaki yol, cer ve yükleme-boşaltma tesislerinin Adana-Mersin istasyonları arasında kavşak noktası konumundaki Yenice Gar mevkiinde kurulacak Lojistik Köye taşınması ve buradaki manevra hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan yaklaşık 393.239,00 m2'lik alan ile muhdesatı.

             4 – Aydın Yük Terminali: Aydın Garının şehir içinde olması ve burada yapılan feldispat taşımalarının çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı, yükleme-boşaltma hizmetlerinin, Aydın-Denizli Karayolunun 5 inci kilometresindeki Yılmazköy mevkii, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi yanına kaydırılması amacıyla, Aydın İli İmar Planında "Devlet Demiryolları Yük İstasyonu" olarak ayrılan yaklaşık 70.233,00 m2’lik alan.

             5 – Kaklık Lojistik Köyü: Denizli İli ve çevresindeki mevcut/kurulacak fabrikaların yüklerinin Alsancak Limanı ve iç bölgelere taşınması, Denizli Organize Sanayi Bölgesine gelen ve giden yüklerin taşınmasının ve boşaltılmasının sağlanması, yük taşımalarında yaşanan yük boşaltma sıkıntısının ortadan kaldırılması ve vagon elleçleme kapasitesinin artırılması amacıyla, Kaklık İstasyonunda ihtiyaç duyulan Lojistik Merkezin kurulması için gerekli olan yaklaşık 24.119,00 m2’lik alan.

             6 – İzmir-Kemer Müsellesi: İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Halkapınar-Kemer kuşak hattında yer alan yaklaşık 8.000,00 m2’lik alan ile muhdesatı.