12 Nisan 2008 Tarihli ve 26845 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/13313    Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2008/13446    Türkiye ile Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya Arasında İmzalanan “NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezine Katılım ile İlgili Kadro Tahsisi, Faaliyetler ve Eğitim Tedariki Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2008/13425     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Rize Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı ile İlgili 2008/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimleri ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)

—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/25)