12 Nisan 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26845

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı.

GENELGE

2008/4

 

Kültür ve medeniyetlerin tarih içinde oluşturduğu zenginlikler ve gelecekte sunacağı fırsatlar, ancak bir barış ve huzur ortamında değer kazanır. Önyargılar, haksızlıklar, yoksulluklar, gerginlik ve çatışmalar ortak medeniyeti ve insanlığı ciddi manada tehdit etmektedir. Tehdidin ortadan kaldırılması ise her düzeyde ortak irade ve çabayı gerekli kılmaktadır.

Bu amaçla, şahsım ve İspanya Hükümet Başkanı Sayın José Luis Rodríguez Zapatero tarafından müştereken başlatılan Medeniyetler İttifakı girişimi, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan tarafından da benimsenmiş ve “Birleşmiş Milletler 2005 Zirvesinde” devlet ve hükümet başkanları tarafından desteklenmiştir.

Bu geçen süre zarfında önde gelen akademisyen ve uzmanlardan oluşan Medeniyetler İttifakı Üst Düzey Grubu oluşturulmuştur. Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın eş başkan olarak yönettiği Üst Düzey Grubu bir dizi toplantı neticesinde hazırladığı Raporunu 2006 yılının Kasım ayında İstanbul’da kamuoyuna sunmuştur. Raporun önerileri doğrultusunda Medeniyetler İttifakının ilk yıllık Forumu 2008 yılının Ocak ayında İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirilmiştir. Sekseni aşkın ülke ve uluslararası kuruluşun üye olarak katılımıyla Medeniyetler İttifakına destek her geçen gün daha da artmaktadır.

Hâlihazırda Medeniyetler İttifakına üye ülkeler, İttifakın ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ulusal stratejilerini oluşturmaktadır. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan Ulusal Planımız, 2008-2009 yılları içinde Medeniyetler İttifakı alanında gerçekleştirilecek proje ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlara ek olarak gerek kamu kuruluşlarının gerekse sivil toplum örgütlerinin gerçekleştireceği çok sayıda program olacaktır.

Medeniyetler İttifakı Ulusal Planının bir bütün halinde hayata geçirilebilmesi ve bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki bakanlıkların temsilcilerinden oluşmak üzere Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Komitesi oluşturulmuştur:

Devlet Bakanlığı (Prof. Dr. Mehmet Aydın)

Devlet Bakanlığı (Sayın Murat Başesgioğlu)

Devlet Bakanlığı (Sayın Nimet Çubukçu)

Devlet Bakanlığı (Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu)

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı.

Medeniyetler İttifakı Ulusal Planının uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan

Ekleri için tıklayınız