22 Mart 2008 Tarihli ve 26824 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5747  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5748  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5749  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5750  Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun