27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5736  Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun

5737 Vakıflar Kanunu

5738  Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

— Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/16)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/17)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/18)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/19)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/20)

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/1)

— 2008 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

— 2008 Yılı Ocak Ayında Re’sen Kapatılan Belgelerin Listesi

 

Tıklayınız


27/2/2008 Tarihli ve 26800 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de; Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında, Elektrik Dağıtımının Rehabilitasyonu Projesi ile İlgili Garanti ve Kredi Anlaşmaları yayımlanmıştır.