20 Şubat 2008 Tarihli ve 26793 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/84, K: 2007/74 Sayılı Kararı (10/11/1983 tarihli ve 2949 Sayılı Kanun ile İlgili

DÜZELTME     (2008/21 Sayılı “DışTicarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile İlgili)