19 Şubat 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26792

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2008 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

             28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

             1/1/2008 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

             A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2009 tarihine kadar uygulanacaktır.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 19.491,773 ile çarpılacaktır.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 16.207,048 ile çarpılacaktır.

             D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2008 yılında uygulanacak katsayılar

53'den önceki yıllar

1.384.071,575

1954

1.248.440,490

1955

1.105.658,835

1956

905.827,994

1957

792.432,160

1958

724.855,458

1959-1966

615.742,494

1967

558.624,611

1968

512.785,287

1969

488.475,922

1970

455.881,662

1971

410.152,418

1972

347.605,105

1973

307.493,227

1974

228.222,936

1975

181.994,943

1976

155.231,371

1977

113.863,867

1978

81.422,838

1979

60.285,870

1980

28.160,686

1981

19.491,773

1982

16.207,048

1983

14.088,412

1984

11.271,180

1985

7.769,883

1986

5.627,552

1987

4.337,566

1988

2.883,680

1989

1.749,427

1990

1.061,134

1991

680,903

1992

408,886

1993

246,654

1994

147,777

1995

67,171

1996

37,216

1997

19,116

1998

11,077

1999

7,150

2000

4,324

2001

3,532

2002

2,133

2003

1,640

2004

1,413

2005

1,266

2006

1,194

2007

1,065

2008

1,000

 

             Tebliğ olunur.