19 Şubat 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26792

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           18 Şubat 2008

                B.02.0.PPG.0.12-305-1922

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Şubat 2008 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    18 Şubat 2008

            B.01.0.KKB.01-06-54-2008-123

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/2/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1922 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Şubat 2008 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI