17 Şubat 2008 Tarihli ve 26790 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

—   Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/9)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/10)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/11)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/12)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/13)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/14)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/15)