15 Şubat 2008 Tarihli ve 26788 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/13191     Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2008/13219     Türkiye-Yemen Karma Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

—   Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili 2008/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi