14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                 13 Şubat 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-1745

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Şubat 2008 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       13 Şubat 2008

  B.01.0.KKB.01-06-48-2008-117

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/2/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1745 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Şubat 2008 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI