14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13201

             Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 3/1/2008, 18/1/2008 tarihli ve HUMŞ/1781, 1821, 42 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                                 R. AKDAĞ                              M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                         M. Z. ÇAĞLAYAN                       V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı V.         Çevre ve Orman Bakanı

 

29/1/2008 TARİHLİ VE 2008/13201 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

Sıra No

Anlaşmanın İmza Tarihi ve Yeri

Anlaşmanın Adı

Anlaşmanın Yürürlük Tarihi

1

5 Eylül 2006 Ankara

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Suçla Mücadele ve Toplumsal Güvenliğin Sağlanması Konularında İşbirliğine Dair Anlaşma Çerçevesinde İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol

22 Ekim 2007

2

18 Temmuz 2007 Ankara

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi Hakkında Protokol

9 Kasım 2007

3

26 Ağustos 2002 İzmir

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

27 Kasım 2007