14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

TEBLİĞ

             Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI

ALANINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 50)

             MADDE 1 – (1) 17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca "Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında" 18 Şubat 2008 tarihinden itibaren başlamak ve 6 ay süreyle uygulanmak üzere taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

             (2) Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak olan D1 yetki belgesi sahiplerinin uyacakları ve kilometre esasına göre uygulanacak olan asgari taban ücret tarifesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile getirilen taban ücret tarifesi uygulama süresi boyunca aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

             a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

             b) İşletmeciler bu taban ücret tarifesini 18/2/2008-18/8/2008 tarihleri arasında uygulamak ve buna uymak zorundadır.

             c) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğe uymayan yetki belgesi sahipleri 29/2/2008 tarihinden başlamak üzere bu Tebliğe uygun ücret tarifesi almak ve uygulamak zorundadır.

             d) D1 yetki belgesi sahipleri ilgili mevzuattan kaynaklanan indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilirler. Uygulanacak indirimli bilet ücretleri, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinin altında olamaz.

             e) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra motorin fiyatlarında %10 ve üzerinde artış veya azalış olması halinde, Bakanlık bu taban ücret tarifesinde değişiklik yapabilir.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK OLAN TABAN ÜCRET TARİFESİ

 

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(YTL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(YTL)

101-115

8,66

781-850

34,13

116-140

9,19

851-950

35,70

141-165

9,98

951-1050

37,80

166-190

10,76

1051-1150

39,64

191-225

12,34

1151-1250

41,74

226-275

14,18

1251-1350

43,84

276-335

17,06

1351-1450

45,94

336-410

19,95

1451-1550

47,78

411-485

22,31

1551-1675

50,93

486-560

25,46

1676-1800

53,03

561-640

27,56

1801-1950

55,91

641-720

29,66

1951  ve üstü

59,06

721-780

32,03