14 Şubat 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26787

TBMM KARARI

TÜRKÇE’DEKİ BOZULMA VE YABANCILAŞMANIN ARAŞTIRILMASI,

TÜRKÇE’NİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA

KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA

ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No: 908                                                                                                     Karar Tarihi: 31/1/2008

             Türkçe’deki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/35, 43, 49, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 31/1/2008 tarihli 57 nci Birleşiminde ve 5/2/2008 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyeliklere yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

             Başkan               Necat BİRİNCİ                                       İstanbul               AK Parti

             Başkanvekili       Mevlüt AKGÜN                                     Karaman             AK Parti

             Sözcü                 Metin ERGUN                                        Muğla                 MHP

             Katip                  Muharrem İNCE                                     Yalova                 CHP

             Üye                    Avni ERDEMİR                                     Amasya              AK Parti

             Üye                    İbrahim KAVAZ                                     Erzurum              AK Parti

             Üye                    Abdülhadi KAHYA                                Hatay                  AK Parti

             Üye                    Necla ARAT                                           İstanbul               CHP

             Üye                    Mehmet DOMAÇ                                  İstanbul               AK Parti

             Üye                    Mesude Nursuna MEMECAN               İstanbul               AK Parti

             Üye                    Hasan ÇALIŞ                                          Karaman             MHP

             Üye                    Ayşe TÜRKMENOĞLU                       Konya                 AK Parti

             Üye                    Mehmet NİLHIDIR                                Muğla                 AK Parti

             Üye                    Suat KILIÇ                                              Samsun               AK Parti

             Üye                    Şerafettin HALİS                                     Tunceli                DTP

             Üye                    Ali KOÇAL                                             Zonguldak           CHP