13 Şubat 2008 Tarihli ve 26786 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13189     Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2008/13194     İstanbul İli, Bağcılar İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bağcılar İlçesi Uygulama İmar Planı Kapsamında Yol Alanında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/13195     Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bünyesinde 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bünyesinde Bulunan 3 Adet Şube Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bağlanması Hakkında Karar

2008/13196     İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin Çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’ın 2008 Yılında da Uygulanması Hakkında Karar

2008/13203     İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçükçekmece Meydanı TCDDY Üstgeçidi Bağlantı Yolları Uygulama Projesi Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/13204     İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçükçekmece Sakarya Caddesi-Halkalı Meydanı Arası (İkitelli Caddesi) Yol, Kavşak Uygulama Projesi Kapsamında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/13210     4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

2008/13227     Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/13228     İstanbul İli, Şişli ve Sarıyer İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yol Çalışmaları Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/13232     Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/13233     Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına İlişkin Sınırların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/9)