8 Şubat 2008 Tarihli ve 26781 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5728    Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5733    Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5734    Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13132  Ankara İli, Çamlıdere İlçesi Hudutları Dahilinde Bulunan Hazineye Ait Alanın Orman Rejimine Alınması Hakkında Karar

2008/13134  17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Düzce İli, Fevzi Çakmak Mahallesinde İnşa Edilen İşyerlerinden 28 Adedinin Hizmet Binası Olarak Kullanılmak Üzere Düzce İl Özel İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2008/13136  Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere, 1/1/2008 Tarihinden İtibaren Ayda 160 YTL. Burs Verilmesi Hakkında Karar

2008/13142  Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Trabzon Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2008/13153  17Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Düzce İli, Kaynaşlı İlçesinde İnşa Edilen İşyerlerinden Üç Adedinin Kaynaşlı Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2008/13154  1971 Yılında Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Konutları Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Burdur İli, Büğdüz Beldesi, Belenardı Mevkiinde İnşa Edilen Dört Adet Konutun Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2008/13157  Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/13160  Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarından Bakanlar Kurulunca Uygun Görülenlere Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2008/13186  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2008/13234  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesinin İptal Edilmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Devlet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği