5 Şubat 2008 Tarihli ve 26778 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/13187    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Anlaşma

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Ömer DEMİR’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/7)

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/8)

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/9)

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/10)

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

—   Hükümlü Mehmet AKATEKİN’in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2008/11)

—   Hükümlü Derviş UZUN’un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2008/12)

 

ATAMA KARARLARI

—   Devlet, Adalet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

—   Orman Amenajman Yönetmeliği

—   Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik