29 Ocak 2008 Tarihli ve 26771 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/13066  Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2008/13096   17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Depremleri Nedeniyle İşyerleri Yıkılan ya da Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Düzce İli, Fevzi Çakmak, Çamlıevler, Bahçelievler, Demetevler ve Güzelbahçe Mahallelerinde İnşa Edilen Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan İşyerlerinin Bedelsiz Olarak Düzce Belediyesine Devredilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Geçici ve Gönüllü Koy Korucularının Ellerinde Bulundurdukları Ruhsatsız Silahların Teslimi ve Ruhsata Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Özürlü Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Giderlerine İlişkin) (Sıra No: 3)