15 Ocak 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26757

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     İstanbul 2010 Avrupa Kültür

                            Başkenti Danışma Kurulu

GENELGE

2008/1

             İki kıtaya yayılan coğrafi konumu ve eşsiz kültürel mirasıyla en önemli uygarlık kentlerinden biri olan İstanbul, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilmiş ve dünya tarihinde önemli bir rol daha üstlenmiştir.

             Bu çerçevede yürürlüğe konulan 5706 sayılı "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun"un 6 ncı maddesi uyarınca; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesinin Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, gerekli gördüğü ilke kararlarını almak, Projenin yıllık programı ile gerekli görülen diğer konularda görüşlerini bildirmek, Yürütme Kurulunun çalışmalarını izlemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş bulunan Danışma Kurulu Başkanlığı görevinin Hüsamettin KAVİ tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşlarınca Danışma Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü yardım ve desteğin sağlanmasını önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan