31 Aralık 2007 Tarihli ve 26743 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğinde (SHY-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği

— Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

DÜZELTME  10/12/2007 Tarihli ve 26726 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2007/68 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili