31 Aralık 2007 Tarihli ve 26743 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (74/408/AT)

—   Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri Bağlantı Parçaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (765/115/AT)

—   Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/541/AT)

—   Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Bilim Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/1)

—   İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/2)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/3)

—   Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/4)

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/5)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/6)

—   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/7)

—   Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/8)

—   “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/9)

—   Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/10)

—   Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/11)

—   Kozmetik Ürünlerin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/12)

—   Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/13)

—   Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/14)

—   Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/15)

—   Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/16)

—   Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/17)

—   Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/18)

—   Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/19)

—   4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/20)

 

Tıklayınız


31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Yönetmelik ve 24 Adet İthalat Tebliği;

2. Tıklayınız

2. Mükerrerde Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Elektrik Mühendisleri Odası ile Gaziosmanpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitelerine Ait Yönetmelikler;

3. Tıklayınız

3. Mükerrerde de TBMM Kararı, 2007/12992 ve 2007/13049 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,  Atama Kararı, Yönetmelikler, Tebliğler ve Yargıtay Kararı yayımlanmıştır.