30 Aralık 2007 Tarihli ve 26742 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/13005  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2007/13010  Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2007/13032  Perakende Elektrik Satış Tarifelerine İlişkin Karar

2007/13033  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

2007/13044  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Ekli Karar

2007/13045  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2007/13046  Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

2007/13048  Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanlığı ve Başbakan, Devlet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

— İçişleri Bakanlığına Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ağrı Dağı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/37)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/38)

 

Tıklayınız


30/12/2007 Tarihli ve 26742 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; 2007/13007 sayılı "İstatiktik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" ile İlgili Karar yayımlanmıştır.