30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2007/9655

             1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Kenan KARADENİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               H. YAZICI

                               Başbakan                                      Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9617

             1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Mehmet AÇIKEL’in yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              M. ŞİMŞEK

                               Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9652

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Musa KULAKLIKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 4668 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                               Prof.  Dr.  M. S. YAZICIOĞLU

                               Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9634

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Nurettin KONAKLI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H.ÇELİK

                               Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9619

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ALTINSOY’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Doç. Dr. H.ÇELİK

                               Başbakan                                                     Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9621

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mustafa DIRIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               F. N.ÖZAK

                               Başbakan                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9653

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Fettah AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

              Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   F. N.ÖZAK

                           Başbakan                                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9623

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Mine TUNÇEL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                        Prof. Dr. R.AKDAĞ

                               Başbakan                                                          Sağlık Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9637

             1 – Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı İsa APAYDIN’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  B.YILDIRIM

                               Başbakan                                                           Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9649

             1 – Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gani AYGÜN’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

              Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  B.YILDIRIM

                           Başbakan                                                           Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9654

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa FIRAT’ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Kenan BOZGEYİK’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              B.YILDIRIM

                               Başbakan                                                       Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9629

             1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nilgün Şaziye AÇIKALIN’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             M. H.GÜLER

                               Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı