30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/38)

 

 

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi yürürlüğe konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK LİSTE

 

TS 482            İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demir Silindir Gömlekleri

                        13.11.1975.7/1083         11.4.1976-15556

TS 1435          Taşıt Kabloları

                        MS.95/29-30                 19.6.1995-22318

 

TS 2356          Radyatörler (Patlamalı Motorlar ile Diesel Motorları İçin)

                        12.12.1976-7/12844      17.2.1977-15853

 

TS 5476          Karayolu Taşıtları-Direksiyon Sistemi-Rot Başı

                        Mec.St.91/129-130        13.1.1992-21110

 

TS 6269          Rulmanlı Yataklar, Bira Sıra Bilyalı Radyal

                        FKS-89/12-12                3.2.1989-20069