30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/ 37)

 

 

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi yürürlüğe konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK LİSTE

 

TS 13-1 EN 60086-1  Primer piller-Bölüm 1: Genel   

        ÖSG-2004/40   07.10.2004-25606

 

TS 13-2 EN 60086-2  Primer piller-Bölüm 2: Fiziksel ve elektriksel özellikler

        ÖSG-2004/40    07.10.2004-25606

 

TS 13-3 EN 60086-3  Primer piller-Bölüm 3: Saat pilleri

        ÖSG-2004/40     07.10.2004-25606

 

TS  692  Sülfürik Asit-Teknik

          FKS-87-76-77-  29.8.1987-19559

 

TS 693  Sülfürik Asit-Gıda ve İlaç  Sanayiinde Kullanılan

          FKS-87-77-78-   3.9.1987-19563

 

TS  694  Sülfürik Asitt - Akümülatörlerde Kullanılan

      1.9.1975-7/10607  17.12.1975-15441

 

TS  695  Oleum (Dumanlı Sülfürik Asit)

      1.9.1975-7/10607  17.12.1975-15441

 

TS 771   Amonyum Klorür

      FKS-87-98-100-    29.12.1987-19679

 

TS 830   Nitrik Asit-Sanayide Kullanılan

     FKS-87-61-62-      02.09.1987-19562

 

TS 835  Teknik Amonyak (Susuz Amonyak-Amonyum Hidroksit)

        15.3.1972-14129

 

TS 869  Asetik Asit-Sanayide Kullanılan

        FKS-87/99-101-   30.12.1987-19680

 

TS 1352 Sabit Tesis Kurşun-Asit Akümülatörleri

      4.9.1974-7/8841   17.02.1975-15152

 

TS 1353  Yol Verme Kurşun-Asit Akümülatörleri

        90/23-24         14.3.1990-20461

 

TS 1701"Kurşun-Asit Akümülatör Ayırıcıları"

        21.12.1976-7/13072  5.6.1977-15957

 

TS 1774   Bakır Sülfat

        ÖSG-2001/14-15  02.05.2001-24390

 

TS 1865Sanayide Kullanılan Sodyum Hidroksit (Sud Kostik)

             FKS-87/62-63  6.9.1987-19566

 

TS 2280 Toluen Sanayide Kullanılan

             12.12.1976-7/12891 17.1.1977-15822

 

TS 7238  Dodesil Benzen

      Mec.St.91/53-54  17.5.1991-20874

 

TS 7348 EN 60285  Alkali Sekonder Piller ve Bataryalar - Sızdırmaz, Silindirik,

                                         Doldurulabilen Tek Hücreli Nikel  Kadmiyum Piller

             MS. 97/34-34   11.06.1997-23016

 

TS EN 60086-4   Primer piller-Bölüm 4: Lityum pillerin güvenliği

         ÖSG-2004/40    07.10.2004-25606

 

TS EN 60086-5   Primer piller-Bölüm 5: Sulu elektrolit

                             İçeren pillerin güvenliği

          ÖSG-2004/40    07.10.2004-25606