30 Aralık 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26742

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9651

             1 – Tokat İli Turhal İlçesi Merkez Bucağı Kızoğlu Köyünün, Amasya İli Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanmasının reddine dair 17/2/2006 tarihli ve B.05.İLİ.0.06.00.01-602-60-4 sayılı Bakanlığımız işlemi Kızoğlu köyü Muhtarlığı tarafından açılan dava sonucunda, Sivas İdare Mahkemesinin 31/7/2007 tarihli ve Esas No: 2006/2438, Karar No: 2007/1182 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

             2 – 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi amir hükmü uyarınca, Tokat İli Turhal İlçesi Merkez Bucağı Kızoğlu Köyünün, Amasya İli Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               B.ATALAY

                              Başbakan                                                         İçişleri Bakanı