28 Aralık 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26740

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun

                            20 Kasım 2007 Tarihli Kararları.

GENELGE

2007/33

             Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 tarihli ve 18181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 20 Kasım 2007 tarihinde yapılan 16. toplantısında, daha önce alınan kararlardan beşini sonuçlandırmış ve iki yeni karar almıştır. Alınan yeni kararlar ektedir.

             BTYK’nın 2005/5 numaralı Ulusal Kamu Araştırma Programları Hazırlık Çalışmaları adlı kararı, bu karar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Eğitim Araştırmaları Programı’nın onaylanmasıyla sonuçlandırılmıştır.

             BTYK’nın 2005/8 numaralı Ulusal Savunma Araştırmaları Programı, 2005/11 numaralı Deprem Araştırmaları Koordinasyonu, 2005/203 numaralı AB Çerçeve Programlarına Katılım ve 2006/203 numaralı AB Çerçeve Programları Ulusal İrtibat Kuruluşunun Görevlendirilmesi adlı kararları da gerekleri yerine getirilmiş olduğundan kapatılmıştır.

             Ayrıca, bilim ve teknoloji insan kaynağı ile kamu kaynaklarından bilim, teknoloji ve yenilik projelerinin desteklenmesi süreci konularında;

             1- Ülkemizdeki Ar-Ge personeli sayısını artırmak ve Ar-Ge personelinin mesleklere ve sektörlere göre dağılımını iyileştirmek üzere TÜBİTAK koordinasyonunda Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması için çalışmaların başlatılması,

             2- Kamu kaynaklarından bilim, teknoloji ve yenilik projelerinin desteklenmesinde, yatırımın Ar-Ge ve yenilik projesi olmasının gözetilmesi, evrensel olan objektif, şeffaf, eş-uzman değerlendirmesine (peer review) dayanan sistematik bir süreç ile seçilmesi, değerlendirilmesi ve proje yönetimi ilkeleri ve yöntemleriyle izlenmesi ve sonuçlandırılması,

             olmak üzere iki yeni karar alınmıştır.

             Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmasına ilişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, Kurulca alınan kararların uygulanmasında görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

             Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek insanımızın refahını, üretim ve rekabet gücümüzü artırma yolunda alınan bu kararların uygulanması hususunda gereğinin yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

 

Devamı İçin Tıklayınız