27 Aralık 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26739

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          26 Aralık 2007

               B.02.0.PPG.0.12-305-15676

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Aralık 2007 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   26 Aralık 2007

           B.01.0.KKB.01-06-246-2007-799

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/12/2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-15676 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Aralık 2007 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI